DĚTSKÁ NOHA, VÝVOJ A VLIV FUNKČNÍ VADY NA CELÝ POHYBOVÝ APARÁT DO DOSPĚLOSTI

08.10.2016 17:51

článek se připravuje

přednáška prim.MUDr. Marie Součkové na sympoziu Pohybový aparát pod lupou