Péče o již rozvinutý syndrom diabetické nohy - SDN

08.10.2016

Diabetes mellitus představuje v podstatě syndrom chronické hyperglykémie, ta se uplatňuje v patogenezi rozvoje pozdních orgánových komplikací diabetu, kam SDN bez pochyby patří, snižuje obranyschopnost organismu, vede k pomalejšímu hojení ran. V kratším časovém horizontu pak ovlivňuje mikrocirkulaci krve.

Jako syndrom diabetické nohy jsou označovány všechny defekty na dolních končetinách, které vznikly jako komplikace tohoto metabolického onemocnění. Nedílnou součástí života diabetika je včasná prevence, ta v mnoha případech může zcela zabránit vzniku SDN (syndromu diabetické nohy). Každý diabetik by si měl nohy kontrolovat sám minimálně jednou denně, další kontrolu provádí pedikér nebo pedikérka, kterou by měl každý diabetik navštěvovat pravidelně minimálně jednou za 4-6 týdnů, dále pak lékař do jehož ambulance klient pravidelně chodí a to při každé návštěvě.

Prevence a správná péče o nohy není nic složitého a časově náročného ve srovnání s tím, jak velké komplikace přináší rozvinutý syndrom diabetické nohy. Péče o již rozvinutý SDN je zdlouhavá, časově i psychicky pro klienta velmi náročná.

V počáteční fázi nemusí být přítomny jakékoliv klinické známky syndromu. O to důležitější je včasné odhalení problému. To mají na starost v současné době již rozšířené podiatrické ambulance, které úzce spolupracují s nemocničními diabetologickými pracovišti nebo s nemocniční podiatrickou klinikou - např. IKEM, díky nimž terapie diabetické nohy ne vždy vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci a rehabilitaci.

Léčba lze rozdělit:

odlehčení ulcerací - odlehčujeme individuálně, dle lokalizace a stupně rozvoje SDN, využít můžeme speciální na míru vyrobené vložky, speciální terapeutickou obuv, berle, kontaktní fixace, dlahy, ortézy,...

léčba ischemie - revaskularizace, medikamentózní léčba, abstinence kouření

lokální terapie - debridement, incize, amputace

zlepšení metabolického stavu - kompenzace diabetu

prevence reulcerací - velká část defektů recidivuje (vrací se zpět) v průběhu pěti let, proto jsou pojmy prevence a edukace stále se opakující, nutná je protetická péče a psychosociální péče

Plantární tlak - za rozvoj zvýšeného plantárního tlaku jsou zodpovědné dva hlavní faktory, neuropatie a omezení kloubní pohyblivosti. Tvorba hyperkeratóz, která je již sama o sobě důsledkem zvýšeného plantárního tlaku a suché kůže, může působit jako cizí těleso a dále ještě plantární tlak zvyšovat. Uvádí se, že věk ani tělesná váha pacienta nemají na zvýšení plantárního tlaku signifikantní vliv, pravděpodobně proto, že se při zvýšení tělesné hmotnosti zvětšuje i plocha plosky nohy.

Nejvhodněji zvoleným postupem při léčbě je tzv. multioborová spolupráce - diabetolog, podiatr, chirurg. Úprava glykovaného hemoglobinu, kompenzace diabetu, dodržování diety a přísný zákaz kouření je naprostou samozřejmostí.

Pokud je SDN včasně diagnostikován a léčen adekvátně, nemusí končit amputací. Mnohé studie již prokázaly, že multidisciplinární přístup spojený s důslednou prevencí a edukací může množství amputací velmi snížit.

https://www.facebook.com/centrumpeceonohu https://www.instagram.com/centrum_pece_o_nohu_pedimedi
Provozovatel:
PediMedi centrum, Monika Štefcová, IČ 01773143, č.ú. 2268639023/0800. Provozovna pedikúry, manikúry.
PediMedi centrum s.r.o., IČ 08759634,  společnost vedená u krajského soudu v Praze, spisová značka C 324757/MSPH, č.ú. 5770609309/0800, datová schránka k9qjhm4. Provozovna pedikúry, manikúry, Specializovaná ambulantní péče.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!