!!! VNITŘNÍ SMĚRNICE, ZÁSADY A PRAVIDLA NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB!!!

REZERVACE TERMÍNU, CENY, ZRUŠENÍ TERMÍNU

Cena každého ošetření je stanovena dle platného ceníku. Kompletní ceník je dostupný v listinné formě je umístěn na viditelném místě v provozovně. Orientační ceník je dostupný na webových stránkách provozovny. Na některé jednotlivé procesy, může být domluvena cena smluvní. Jedná se výhradně o úkony, jejichž cena není možná stanovit dle platného ceníku a to s ohledem na morální zásady personálu, výjimečnost ošetření či lukrativitu daného procesu. Tato cena je však s klientem vždy domluvena předem, klient s touto cenou souhlasí a je povinen o této ceně zachovat mlčenlivost.

Čas objednání je čas příchodu klienta do čekárny, nikoliv čas ošetření, jedná se o čas orientační. Důvodem je nepředvídatelnost délky jednotlivých ošetření a možnost nepředvídatelných komplikací během některých z těchto zákroků. Konečné pořadí klientů určuje výhradně pedikérka/manikérka/personál provozovny.

Děti do 5 let, ženy ve vysokém stádiu těhotenství, klienti nad 90 let a dialyzovaní klienti mají vždy přednost.

Každý jednotlivý termín objednání je závazný. Nemůže-li se klient na daný termín dostavit, zruší ho minimálně 24 hodin před samotným termínem, v opačném případě bude účtován STORNO poplatek dle aktuálního ceníku, a to za každou započatou hodinu, jako symbolická náhrada našeho času a blokovaného termínu, který by v opačném případě mohl využít jiný klient. Bez výjimek. Tento mu bude fakturován a odesílán do 30 dnů. Na důvod pozdního zrušení termínu byť z pochopitelných důvodů nebude brán zřetel. O této skutečnosti byl klient informován před zahájením celého procesu a svým podpisem níže stvrzuje, že s tímto souhlasí.

Pro rezervaci termínu může pedikérka požadovat zálohu ve smluvní výši. Tato záloha je splatná v hotovosti nebo platbou na bankovní účet, platba musí být na účet připsána do tří dnů od rezervace termínu, v opačném případě termín bez náhrady propadá. Při dodržení termínu je tato záloha odečtena z konečné ceny nebo může být převedena na následující termín.

Při zrušení termínu ze strany provozovatele méně než 24 hodin před plánovaným ošetřením bude klientovi nabídnut termín nový, na který bude poskytnuta sleva 10% z konečné částky za ošetření.

Klient má možnost požádat o tzv. VIP termín, tento mu bude nabídnut v případě, že je kapacitně dostupný. VIP termínem se rozumí přednostní ošetření bez čekání., dále VIP přednostní ošetření a to do 3 dnů od rezervace nebo termín v čase 6-8 a 19-21 hodin. VIP termín je možné využít o víkendu nebo státním svátku. Tyto termíny jsou zpoplatněny částkou dle aktuálně platného ceníku.  

Provozovatel:
PediMedi centrum, Monika Štefcová, IČ 01773143, č.ú. 2268639023/0800. Provozovna pedikúry, manikúry.
PediMedi centrum s.r.o., IČ 08759634,  společnost vedená u krajského soudu v Praze, spisová značka C 324757/MSPH, č.ú. 5770609309/0800, datová schránka k9qjhm4. Provozovna pedikúry, manikúry, Specializovaná ambulantní péče.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!