STANDARD OŠETŘENÍ - POUČENÍ KLIENTA


STANDARD OŠETŘENÍ - POUČENÍ

Diabetik, kardiak, hemofilik, onkologicky nemocný klient, klient s mykotickými nehty, klient se zarůstajícími nehty, těhotná žena, dítě - poučení se také vztahuje.

Má-li klient známky zánětu, otevřenou ránu, recidivující problém, infekční onemocnění, macerované nehtové valy a jiná omezení/komplikace je vždy indikována návštěva lékaře.

Klient je poučen, že pedikérka postupuje vždy a pouze v rámci kompetencí pedikérky.

Veškeré postupy, úkony, jsou s klientem vždy předem a řádně domluveny. S každým jednotlivým úkonem musí klient vždy předem výslovně souhlasit, každý jednotlivý úkon může kdykoliv odmítnout. Klient má vždy na výběr další alternativní řešení.

Při nasazení nehtové špony je nutné nosit pohodlnou obuv s nadměrkem, bez podpatku. Do pěti dnů od nasazení je indikována kontrola špony, eventuálně nové vypodložení. Rovnání nehtu je proces dlouhodobý, je třeba naplánovat cca 4-10 návštěv na další aktivace. Návštěvy by měly být v rozsahu 4-6 týdnů. Je-li doba mezi jednotlivými návštěvami delší, nestane se nic, pouze se doba do úplného uzdravení může prodloužit. Během odrostu nehtu, však není stav zhoršen, neboť rovnátko nedovolí, aby se nehet podtočil. Rovnání nehtovou šponou nemusí být v konečném důsledku vždy trvalým řešením, celý proces se může z mnoha různých důvodů opakovat, některé z těchto důvodů nelze ovlivnit ze strany pedikérky ani ze strany klienta.

V případě podezření na mykózu v oblasti nohou, meziprstních prostor či nehtů je vhodné podstoupit stěry v dermatologické (dermatovenerologické) ordinaci a následnou cílenou léčbu. Dle ordinace lékaře se stěry provádí opakovaně až 3x s odstupem alespoň 30 dnů, během této doby nesmí klient aplikovat na nohy/nehty žádné antimykotické přípravky, včetně dezinfekce obuvi, ponožek se stříbrem a dalších aktivit, které by mohly jakýmkoliv způsobem výsledek zkreslit (falešně negativní výsledek). 

V případě řešení jakéhokoliv problému na nehtech a ploskách DK, především v případě doporučené aplikace aktivně působících přípravků, je nutné při každodenní domácí péči používat podologické mýdlo (tedy mýdlo s pH 4,4), bez tohoto není možné zajistit očekávaný pozitivní efekt léčby / péče.

Eventuální provedení bandáže dolních končetin pedikérkou je vždy pouze na žádost klienta. Klient je seznámen se skutečností, že v tomto ohledu mu pedikérka nepomáhá z hlediska kompetencí pedikérky, ale jako laik, který je právě na blízku.

Tímto stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se skutečností, že přístrojová pedikúra je pro mne nejvhodnější způsob ošetření. Tato pedikúra je prováděna vysokootáčkovým přístrojem s mikromotorem a aktivním odsáváním, speciální frézou a jednorázovými pomůckami. Pedikérka (podiatrická zdravotní sestra) / manikérka pracuje pouze s přípravky speciálně určenými na daný problém, splňujícími normy a určenými výhradně na profesionální použití.

Pedikérku/manikérku jsem upozornil/a na případné alergie nebo jiné již dříve mě známé nežádoucí reakce.

Byl/a jsem seznámen/a s nutností: doma nohy pravidelně kontrolovat, a to minimálně jednou za den, řádně dodržovat hygienu, pravidelně měnit ponožky (pokud jsou vlhké třeba i několikrát denně), dezinfikovat obuv, nehty zkracovat pouze suché, nikoliv po koupeli nejlépe jednorázovým pilníkem, nehty v žádném případě nevystřihovat, při potížích vypodkládat, pravidelně kontrolovat obuv, zda se v ní nenachází cizí předmět.

Pokud pedikérka/manikérka doporučí klientovi důvodnou návštěvu lékaře, je na vlastním rozhodnutí klienta, jak s touto informací naloží, nedostaví-li se však k lékaři, nese plnou odpovědnost za všechny akutní i pozdní komplikace s tímto spojené.

Pokud pedikérka/manikérka upozorní klienta na omezující stav (například defekty, záněty, mykózy, macerace, a jiné - clavus, verruca,...), které vyžadují omezení, změnu nebo dočasné vyřazení aktivit (sport, cestování, zatěžování, volbu obuvi atd.) a klient nebo jeho zákonný zástupce či doprovod toto doporučení nebude akceptovat nebo bude akceptovat pouze v omezeném rozsahu, přebírá a nadále nese plnou odpovědnost za důsledky z tohoto vyplývající.

Ošetření klienta musí být ze strany pedikérky/manikérky prováděno dle hygienicko-epidemiologického řádu (Provozní řád - k nahlédnutí v provozovně) za aseptických podmínek. V případě jakýchkoli nedostatků či nespokojenosti je klient povinen toto okamžitě pedikérce hlásit (pedikérka provede zápis do karty klienta). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Bez výjimek.

Svým podpisem klient dále stvrzuje, že v rámci první návštěvy byl poučen o všech rizikách/výhodách spojených s ošetřením, individuálně i o vhodné obuvi, průběhu ošetření, domácí péči, pedikérka/manikérka stanovila plán ošetření. Každá změna/vývoj, bude s klientem konzultován/ vysvětlen tak, aby klient rozuměl. Z každé návštěvy odchází řádně poučen. Dále stvrzuje, předání všech (tedy i následujících) zpráv ošetřujícímu nebo odbornému lékaři , vyžaduje-li to jeho stav, nebo je-li pedikúra/manikúra ve spolupráci s dalším odborníkem.

Preventivní funkce pedikúry - tato je aplikována u zcela (na pohled) zdravých nohou, kdy pravidelnou péčí a edukací předcházíme komplikacím, jako jsou kuří oka, otlaky, deformace prstů či chodidel, zarůstající nehty. Zde se slučuje i hygienická funkce pedikúry, čím je myšlena edukace a následná zpětná kontrola, při každodenní péči o nohy v domácím prostředí.

Klient svým podpisem stvrzuje, že byl poučen o všech možnostech v řešení konkrétního problému, byl mu navržen individuální postup, byl seznámen se všemi možnými riziky/výhodami/negativy.

Dále stvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že pokud nedodrží dobu potřebnou k vyřešení nebo odstranění daného problému, stejně tak nedodrží-li doporučené termíny návštěv, nemusí být výsledek patrný, efektivní ani přínosný a v takovém případě nenese pedikér/ka, manikér/ka žádnou odpovědnost.

Provozovatel:
PediMedi centrum, Monika Štefcová, IČ 01773143, č.ú. 2268639023/0800. Provozovna pedikúry, manikúry.
PediMedi centrum s.r.o., IČ 08759634,  společnost vedená u krajského soudu v Praze, spisová značka C 324757/MSPH, č.ú. 5770609309/0800, datová schránka k9qjhm4. Provozovna pedikúry, manikúry, Specializovaná ambulantní péče.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!